Proses Yaklaşımı

 

Mevcut iş akışını ve görevleri dokümante eden teknik grup, sürekli olarak bu proseslerin etkinliğini ölçmektedir.