Risk Yaklaşımı

Tüm proseslerinde risk değerlendirmelerini gerçekleştiren Teknik Grup, bu risklerin yumuşatma faaliyetleriyle proseslerin sağlıklı olarak ilerlemesini güvence altına almaktadır.